من آدمی نبودم که به آدم‌ها و ماشین‌هایشان زل بزنم تا اینکه 2 سال بعد از دیدنش یک روز خیلی اتفاقی از دور داخل ماشین دیدمش و حالا با اینکه هر روز در خیال‌پردازی‌هایم کمرنگ‌تر می‌شود ناخودآگاه هر ماشین سفید شاسی‌بلندی توجهم را جلب می‌کند.پ.ن: سومین مطلب امروز. پست قبلی؛ وقتی به کسی "نه" بگویی