دیروز مجددن رفتم آفتاب گرفتم و کمی تا قسمتی سوختم و حالا هرکجای بدنم رو که بخارونم تا چند ثانیه احساس سوزش دارم و تازه می‌فهمم که چقدر الکی بدنم رو می‌خارونم!!پ.ن: دومین مطلب امروز. پست قبلی؛ بعضی چیزها را باید امتحان کرد