هر رفتاری از جانب دیگران که ذره‌ای شبیه رفتارهای مادرم باشد مرا به‌هم می‌ریزد. و کشور پر است از این تیپ آدم‌های شبیه مادرم. و همین شده که من تنها مانده‌ام.پ.ن: سومین مطلب امروز. پست قبلی؛ آفتاب‌سوختگی