کم کم داره از آرامش و امنیت فقط 2تا کلمه باقی میمونه! نسل های بعدی (اگر نسل های بعدی در کار باشه!!) قطعا نمیتونن معنی این واژه ها رو درک کنن! آخرش یه عده جنگ جهانی سوم رو راه میندازن و کره ی زمین به چندین قطعه ی نامساوی تقسیم میشه و هممون میمیریم!!!


پ.ن: تا حالا فک کردید اگه میزان جاذبه ی زمین تغییر کنه یا از بین بره چه اتفاقی می افته؟! یا مثلا اگه کره ی زمین از مدارش خارج شه و از خورشید دور شه یا بهش نزدیک شه!؟ و چیزهایی شبیه این. آره! هممون میمیریم!!