قصد داشتیم که صبح زود بریم مجتمع تجاری رو بگردیم و خرید کنیم و بعدشم بریم تا غروب آفتاب بگیریم. نمی‌دونم پیش خودمون چه فکری کرده بودیم که خیال می‌کردیم یکی 2ساعته کارمون تموم میشه و بعد میریم کنار ساحل. دوستم گفت صبح نریم و 12 حرکت کنیم. که تا خودِ ساعت 6 داشتیم مغازه‌ها رو می‌گشتیم و اصلنم متوجه گذشت زمان نشدیم! یهو به خودمون اومدیم و دیدیم تا رسیدیم دریا ساعت 6:20 دیقه‌ست و طرح ساعت 7 بسته میشه و اون نیم ساعت دیگه نمی‌ارزید که کلی هزینه کنیم. با خریدامون برگشتیم. ولی من هچنان در شوق آفتاب گرفتن به سر می‌برم.پ.ن: به گمونم مردم توی دریا می‌رینن وگرنه این حجم از کثافت و لجن بودن آب دلیل منطقی دیگه‌ای نداره!