اصولن رویکرد آدم‌ها در مواجه با آدمایی که بهشون علاقه دارن خیلی فرق داره. ماها فقط خیال می‌کنیم که خب! دیگه فهمیدم ویژگی‌های کسی که به یکی علاقه داره چجوریه. اما یه روز یهو با یه در جدید روبه‌رو میشی و میگی ای دل غافل! اینکه خودش باز میشه به یه دنیای جدید!!پ.ن1: از هیکی‌هاتون عکس بگیرید. خاطره‌های خوبی میشن.

پ.ن2: مطلب قبلی؛ کاش آرامش برگرده