استرس که وارد شه بهم بدنم استروژن زیادی ترشح می‌کنه. از اونجایی که دائمن توی استرسم سال‌هاست که به این وضعیت دچارم و سال‌هاست که خیلی آزارم میده. کاش می‌شد یجوری این استروژن‌ها رو بدم به کسی که احتیاج داره!!
این روزا عجیبن. چشامو که می‌بندم سیاهی مطلق می‌بینم. نمی‌تونم چیزی رو حس کنم. نمی‌تونم به چیزی فکر کنم حتی. یه دنیای کاملن سیاه! نمی‌تونم چیزی رو روی تنم حس کنم و این یعنی قدرت خیالپردازیم رو از دست دادم!! و من، عالمه، بدون خیالپردازی دیگه خودم نیستم! نمی‌دونم کی‌ام! یه غریبه که چشاشو می‌بنده و جهانش خالیه؟ یه غریبه!پ.ن: ...Savatage - Morphine Child is playing