از یه جایی به بعد آدم باید به خودش بیاد و کون گشادش رو تکون بده. کاش می‌شد هر روز دکتر خادم، استاد زبانشناسی دانشگاهمون، رو ببینم بلکه حرفاش جرقه باشه تا رو به جلو حرکت کنم. حاضرم برای بار ششم توی کلاساش بشینم و مطالب تکراری که بیشترشون رو یاد نگرفتم رو گوش کنم فقط به‌خاطر حرفای لابلای درس دادنش که یهو به خودت میگی وای دختر! چقدر از زندگی عقبم!!