مردم خیال می‌کنن می‌تونن وسط خیابون دلت رو برای باز هزارم بشکنن و باعث شن بارها بغض کنی. و بعدش، فردا شب!، با SMS ازت عذرخواهی کنن. اونم یه‌جور عذرخواهی که همشو بندازن گردن خودت!

تجربه نشون داده که درد و دل با بقیه هیچ فایده‌ای نداره. شما شاید در لحظه احساس کنی که آخیش! یه کسی کمی درکم کرد ولی درنهایت تصویری که ازت توی ذهنشون دارن یه بدبختِ بیچاره‌ست با کلی مشکل توی زندگیش! و هربار که بیشتر حرف می‌زنی جایگاهِ خودت رو پایین‌تر میاری براش.