همچنان نظرم اینه که توی 6ماهِ دومِ سال، ساعت رو یه ساعت بِدن جلو که ساعت 5 همه‌جا سیاه نشه و آدم احساس مرگ نکنه!!