تا فردا صبح هم بین مخاطبینم بگردم کسی رو پیدا نمیکنم که باهاش حرف بزنم! مردم هم برا خودشون مشکل دارن. اونا خلق نشدن که به چسناله های من گوش بدن. آخرشم میرسم به وبلاگم؛ تنها جایی که میتونم حرفام رو بزنم (اونم نه کامل. از ترس فیلطرینگ). به قول ریحانه "کاش میشد توی وبلاگم بخوابم"! کاشکی بین این واژه ها غرق بشم...