چند وقتی حالمان خوب نبوده و همه‌چیز را فراموش کردیم حتی زندگی کردن. صرفن خواستیم بگوییم که 28 شهریور تولد 2سالگی وبلاگ عزیزمان بوده.