اون رو نمی‌دونم چرا یه دور نگاه کرد و دوباره سرشو به سرعت برگردوند و داشت منو نگاه می‌کرد -شایدم اصلن دوستم رو نگاه می‌کرد- ولی من نگاهش کردم و دوباره سرم رو به سرعت برگردوندم و نگاهش کردم چون شبیه مهراد بود! مهراد بود؟! 99درصد مهراد بود!! همون موهای تراشیده، همون ریش بلند، همون ماشین سفید.پ.ن: پست قبلی در طی 24ساعت اخیر؛ گاهی آخر دنیاست

پ.ن2: ...Linkin Park - Leave Out All The Rest is playing

و من می‌تونم همراه این آهنگ تا پایان دنیا گریه کنم تا ذره‌ذره از بین برم...