بیخیال یا بیخی همان "ول کن" است که برای من حس ریجکت شدن و مفهوم "حوصله ندارم با تو صحبت کنم" را به همراه دارد.


پ.ن1: از تنفرم نسبت به این کلمه پیش‌تر هم سخن گفتم اما باید یادآوری کرد تا همگی از اهمیت استفاده نکردن از آن آگاه شوند.

پ.ن2: هشتصدمین مطلب وبلاگم.