خسته‌ام. نیاز به خوابیدن دارم دارم. ادامه‌ی زندگی دشوار به نطر می‌رسد و این‌ها اتفاق جدیدی نیست.