دنیای بعضی آدم‌ها کوچک است، خیلی کوچک. بعضی آدم‌ها هیچ‌وقت بزرگ نمی‌شوند. بعضی آدم‌ها هیچ‌وقت دست از تحقیر و تمسخر دیگران برنمی‌دارند. بعضی آدم‌ها هیچ‌وقت یاد نمی‌گیرند که جریحه‌دار کردن احساسات دیگران چقدر ناپسند است و حداقل باید بابت رفتار و حرف‌هایشان عذرخواهی کنند. بعضی آدم‌ها هیچ‌وقت باشعور نمی‌شوند. بعضی آدم‌ها هیچ‌وقت یاد نمی‌گیرند که فرهنگ چیست. بعضی آدم‌ها هیچ‌وقت آدم نمی‌شوند. بعضی آدم‌ها از هیچ کاری دریغ نمی‌کنند و با تمام توان زنده‌اند تا حالت را بگیرند، روزت را خراب و زندگی‌ات را تلخ‌تر از قبل کنند. چقدر زیادند این بعضی‌ها. کاش بعضی‌ها که تلخی روزگار را برایمان چندین برابر کرده‌اند از صفحه‌ی روزگار محو شوند.


پ.ن: ...Disturbed - The Sound of Silence is playing