«دارای PhD علاقه‌مند شدن به آدم‌های اشتباهی و از خود راندنِ همان‌ها» می‌تواند گوشه‌ای از بایوگرافی من باشد!


پ.ن: سومین پست در 24 ساعت اخیر. مطلب قبلی؛ ظاهرت همانطوری که هست خوب است، باور کن!