مدام موهایت را از وسط و چپ و راست فرق باز می‌کنی. یک روز اتفاقی موهایت را بالا می‌دهی و می‌بندی. و بنگ! تار موی سفید جدیدی خودنمایی می‌کند! زندگی هم همین‌طور. روزها را پشت هم سپری می‌کنی و غمگین و خوشحال می‌شوی و هی منتظری که این یکی هم بگذرد. و بنگ! روزی می‌رسد که یک نگاه به سن و سالت می‌کنی و می‌بینی چقدر کارِ انجام نداده داری و چقدر وقت تلف کردی و چقدر هیچ کاری نکردی!


پ.ن: همایون شجریان - آهای خبردار درحال پخش شدن است...