امروز روز عجیبی بود. هرچیزی که می‌گفتم اتفاق می‌افتاد. همه‌ی آدم‌هایی که بین راه درباره‌شان حرف زده بودم را دیدم که ایکاش نمی‌دیدم. خرید کردنم زهرمار شد. خسته‌ام. انرژی زیادی را از دست داده‌ام. از بابت آن همه عجیب بودن و نامهربانی‌اش می‌توانم گریه کنم.


پ.ن: ...Taylor Swift - Red is playing