من هیچوقت فرزندی به دنیا نمی آورم چون نمیتوانم قبل از به دنیا آمدنش از او بپرسم که آیا مایلی پا به زمین بگذاری؟؟ نمیخواهم روزی مثل من به دوردست ها خیره شود و زیر لب بگوید ایکاش هیچوقت نبودم!!!

زمین جای خوبی نیست فرزندم...


پ.ن: لینک مرتبط با این پست ---> کلیک