این روزها به خصوص در توییتر زیاد می‌بینم که مردم از وبلاگنویس بودنم متعجب می‌‌شوند و برایشان جالب است که هنوز به وبلاگ وفادارم! به نظرم وبلاگنویسی جزیی از دنیای فشن نیست که وقتی دِمُده شد کنارش بگذارم و بروم سراغ رختی جدید که چشم‌نوازند و اتفاقن استفاده از آن‌ها آسان‌تر هم هست. دنیا یا حداقل شبکه‌های اجتماعی‌اش مدام درحال تکثر شدن و پیشرفت هستند و من ترجیح می‌دهم در همین خانه‌ام بمانم و از سایر دنیاهای خیلی دَمِ دستی برای نوشتنم دوری کنم. کوچ کردنِ نوشتاری را دوست ندارم.