بچه پولدار که باشی کلا (ل را با غلظت بخوانید!) جذاب تری! حتی موهای وزت هم دوست داشتنی است! اصلا هم مهم نیست چهره و اندامت چگونه باشد، در هر صورت تو دل برویی! وقتی نباشی همه نبودت را احساس میکنند! همه یک حساب دیگر رویت باز میکنند! بیشتر تحویلت میگیرند! عکس های اینستگرمت تحت هر شرایطی لایک میخورد و کامنت های "فدایت شوم" همیشگی اش را دارد! بچه پولدار که باشی به خاطر مدل خانه ی شکوهمند پدرت در روزهای بارانی و برفی کلی سوژه ی زیبا برای عکس گرفتن پیدا میکنی! با خیال راحت عکس میگیری و چون تمام دکور خانه به روز است نگران این نیستی که کسی فکر کند "ای بابا، اینا که فرششون برای عهد بوقه!!". نگران نیستی جنسی که در بوتیک دیده ای به فروش برود. روز تولدت فقط و فقط یک جعبه ی کوچکی را هدیه میگیری که سوییچ ماشینی که دَدی قولش را داده بود در آن گذاشته اند! میدانی که جشن و دور همی و پارتی چه طعمی دارد. در کمدت همیشه لباس های مناسب هر روزی پیدا میشود. بچه پولدار بودن باید حس خوبی باشد، مگر نه؟! بچه پولدار بودن عالم جداگانه ایست، مطمئنم!