من هیچ‌وقت دوست صمیمی کسی نبودم.


پ.ن: دومین مطلب در 24ساعت گذشته. پست قبلی؛ تو چطوری؟