بعد از یک ماه رفتم باشگاه. درست سر وقت رسیدم. بعد از سال‌ها دوباره ورزش گروهی را تجربه کردم. حس قشنگی داشت. بچه‌ها آشنا بودند و مربی هم مربی بدنسازی‌ام بود. تعدادمان کم بود و مثل سالن بدنسازی نبود که نفس کشیدن هم سخت شود! خوشحالم که TRX را تجربه می‌کنم.


پ.ن: قرار بود فقط برای چندماه باشگاهم را عوض کنم و همان بدنسازی را ادامه دهم. اما علاوه بر اینکه مربی‌ام از خودم پرسید که چرا چندوقتی نیستم دوستانم گفتند که از آن‌ها هم درباره‌ی من می‌پرسید. این کارش برایم ارزش داشت. پس تصمیم گرفتم چندماهی را در رشته‌ی تمرینی‌ام تنوع ایجاد کنم. حس خوبی است!