نمی‌دانم تعداد پسرهای تمیز و مرتب زیاد شده یا این اواخر زیادتر سر راه من قرار می‌گیرند که خب در هر صورت معاشرت با این عزیزان موجب خرسندی است!


پ.ن: بعضی از مردها طوری جذاب هستند که وقتی روی مبل نشسته‌اند و کمی به جلو خم می‌شوند من فقط به لباس زیرشان زل می‌زنم و لبخند روی لبانم نقش می‌بندد!