دکتر که موهایم را نگاه کرد گفت «کم‌پشتی هم داری انگار» و من تا یک هفته‌ی بعد زمزمه می‌کردم «موهای خودت کم‌پشته!!» تا اینکه دیدم انگاری واقعن راست گفته! تمام این مدت موهایم می‌ریخته و من خیال می‌کردم که این از همان ریزش‌های معمولی روزانه‌ است، یا حداقل می‌خواستم که اینطور باور کنم، اما تارهای جدید جایگزین نشدند و قدیمی‌ها رفتند و رفتند و حالا دختری را درون آینه می‌بینم که موهایش کم‌پشت شده. تارهای سفیدش روزبه‌روز بیشتر می‌شوند. کاهش وزن و گودی زیر چشمانش که بماند. از موها و جوش‌های صورتش که اصلن چیزی نگویم بهتر است! مسواک می‌زنم و با خودم می‌گویم «حل می‌شه! با مراقبت‌های گیاهی و رژیم غذایی درست می‌شه!»


پ.ن: ...Taylor Swift - Blank Space is playing