بعد از اینکه پذیرفتم موهایم کم‌پشت شده کمی در یوتوب قدم زدم. آیشا دختر دورگه‌ی پاکستانی-هندی‌ است از رازهای سلامت و زیبایی گیسوان بلند و حلقه‌حلقه‌اش صحبت می‌کرد. می‌گفت مادرش همیشه نصیحتش می‌کرد که به موهایت روغن بزن اما آیشا گوش نمی‌‌داد. به مادر خودم و کودکی‌ام فکر کردم که مدام تذکر می‌داد «موهات رو بنداز تو! نمازت رو خوندی؟ اگه دروغ بگی میری توی آتیش جهنم!». من و آیشا یک وجهه مشترک داریم آن هم اینکه در کودکی به حرف مادرمان گوش ندادیم!!