والدین مذهبی‌ام با اینکه لاغر بودم همیشه اصرار داشتند که لباس‌های گشاد بپوشم. از یک سنی و از یک جایی به بعد که با تمرین و تلاش بدنم روی فرم آمد لباس‌های چسبان پوشیدم. اما خیلی طول نکشید. سبک‌های مختلف را امتحان کردم و دیدم که لباس‌های تنگ حس لباس‌ها و موقعیت‌های رسمی را برایم دارند. با آن‌ها راحت نیستم. من حتی با سوتین هم راحت نیستم و لزومی نمی‌بینم که همیشه با من باشد. این‌بار با تصمیم خودم و با سلیقه‌ی خودم لباس گشاد پوشیدم. اما گاهی احتیاج دارم که در خانه سوتین بپوشم و لباس‌های چسبانم را تنم کنم و به خودم و محیط اطرافم یادآوری کنم که یک زن هستم!