از دیشب دلم می‌خواهد بزنم زیر گریه! این بغض لعنتی که می‌آید و می‌رود حتی موقع تماشای سریال Friends هم دست‌بردار نیست!


پ.ن: دومین پست امروز. مطلب قبلی؛ خاطراتِ الکی!