من هم دوست دارم کارهایی را با من کنی که انسان را از بهشت می‌راند ولی ایکاش کمی، فقط کمی، برایت اهمیت داشتم تا می‌شد جام با تو بودن را سر بکشم.

پ.ن: و می‌دانم که روزی به جایی می‌رسم که تو ایستاده‌ای، مثل قبل. غم‌انگیز است.