همین دیشب بود که بار هم نسبت به خودم و دست‌سازهایم و همه‌چیز حس بدی داشتم. با خودم می‌گفتم «تو هم خودت رو مسخره کردی با این چیزا!!». امروز بسته‌ی سفارش آنلاینم به دستم رسید و حسابی ذوق‌مرگ شدم. بسته را که باز کردم و چوکرهایم را امتحان کردم متوجه شدم که علیرغم اینکه سایز دور گردنم را داده بودم، بدون اینکه خودش بخواهد، و برایش توضیح داده بودم که سفارش‌های من را کوچکتر از سایز استاندار بسازد اما هیچ توجهی نکرده و 2تا از کارها کمی برایم گشاد هستند و آن 2تای دیگر به گردنم زار می‌زنند. اینجا بود که با خودم گفتم می‌توانم بگویم که سازنده و فروشنده‌ی نسبتن خوبی هستم.