گاهی اوقات دو ساعت است که خوابش برده ولی صدای موسیقی سنتی و کلاسیک را می‌شنوم که از موبایلش درحال پخش شدن است. لبخند می‌زنم. حس غریبی است که من هم دختر همین پدر هستم.