همیشه وقتی حتی ذره‌ای به یک پسر علاقه‌مند می‌شوم و درنهایت می‌بینم که با دختر دیگری غیر از من وارد رابطه شده از خودم می‌پرسم «یعنی من دوست‌داشتنی نیستم؟؟»