با خودم فکر می‌کردم که این جام‌جهانی که هیچ، اما اگر روزی بخوام برای تماشای بازی‌ها بروم حداقل 30 ساله هستم و حالا که 26 سال دارم حتی یک‌بار هم به ورزشگاه نرفته‌ام و این برای دختری مثل من فاجعه است! من که از 6 سالگی و بیش از نیمی از عمرم را با عشق به فوتبال گذراندم و دیوار اتاقم چندین سال با عکس‌های پرسپولیس تزیین شده بود...


پ.ن: ...Harry Styles - Ever Since New York is playing