عجیب است که آدمیزاد برای زیباییِ از دست رفته‌ای عزاداری می‌کند که برایش زحمتی نکشیده و از وقتی چشمش را باز کرده خودش را همان شکلی دیده.