عشق حتی میتواند این باشد که هنگام قدم زدن در خیابان با فکر کردن به مخاطب خاص نیشت تا بناگوش باز شود! به طور مثال من وقتی به استاد مورد علاقه ام فکر میکنم! D:


پ.ن: عنوان --> اسم کوچک استاد گرامی «داود» میباشد!