دیروز تهران را ترک کردم، و این غم‌انگیزترین حالتی بود که در تمام زندگی‌ام ترکش کرده بودم.


پ.ن: برای برگشتن به خانه عجله‌ای نداشتم. احساس تعلق به هیچ مکانی را نداشتم. نمی‌دانستم چرا باید اصلن باشم و چیزی حس نکنم.