بیل و کلنگ برداشته و افتاده به جان خاطراتم. زیر دوش حمام یادم آمد که اولین سوتین زند‌گی‌ام را دختردایی بزرگم برایم خرید. لیمویی رنگ بود با طرح‌های ریز عروسکی. این کشفِ مهمش در دسته‌ی «آسیب‌شناسی رابطه با مادر» قرار می‌گیرد.