دست‌هایش با طلا سیر شده بودند ولی فرهنگش همچنان در گرسنگی آرام‌آرام جان می‌داد.