آقای عین را خاطرتان هست؟ ---> اینجا
انگاری منتظر بود که من چیزی درباره‌اش تایپ کنم -خدایان جدید و قدیم را شکر که آدرس وبلاگم را ندارد- تا فردا روزش پیام بدهد. من جواب دادم و تا الان که 3 هفته گذشته، پیامم را سین نکرده!! درحالی که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کند و عکس‌ها و توییت‌هایم را لایک می‌زند! گاهی اوقات بیش از حد خودم را زیر ذره‌بین می‌برم و به اشتباه، خودم را مقصر می‌دانم. گاهی اوقات فقط این اطرافیان ما هستند که یک تخته کم دارند و باعث می‌شوند ما حس بدی نسبت به خودمان داشته باشیم.


پ.ن: دومین. قبلی؛ نفرت‌انگیزان