مادر همان دختری بود که وقتی بچه بودیم و سوار بر دوچرخه‌هایمان، البته دوچرخه‌های من هیچ‌وقت نو نبودند، با هم تصادف کرده بودیم. احتمالا راهنمایی بودم که پدر برایم تعریف می‌کرد «مامان فلانی گفتش که از عالمه خیلی خوشم میاد. همیشه سنگینه و موقع راه رفتن کسی رو نگاه نمی‌کنه.» پدر به خودش می‌بالید. اما قضیه چیز دیگری بود. هم داستان‌های دینی به خورد من داده بودند و هم اعتمادبه‌نفسش را نداشتم که به کسی نگاه کنم. پیش خودم خیال می‌کردم که الان همه کار و زندگی‌شان را ول کرده‌اند و زل زده‌اند به منِ نحیف و لباس‌های زشتی که زشت‌ترم می‌کردند و دوستشان نداشتم. هنوز هم نمی‌توانم در چشمان کسی خیره باشم و چشم‌هایم ناخودآگاه به چپ و راست حرکت می‌کنند. هنوز هم خیال می‌کنم که دارند تماشایم می‌کنند. هنوز داخل بوتیک‌ها عرق می‌کنم و مغزم از کار می‌افتد و وقتی از درب خارج می‌شوم یکم نفس عمیق می‌کشم. هنوز هم وقتی جایی می‌نشینم نمی‌دانم که باید چطور بنشینم و با دست‌هایم چه کار کنم. این افکار، همچون نیزه‌ای بُرنده آرامشم را سوراخ‌سوراخ می‌کنند. هیچ‌وقت نمی‌توانسته‌ام جایی آرام بگیرم و ذهنم را کنترل کنم. آنقدر به این اراجیف فکر می‌کنم که ارتباطم با دنیا قطع می‌شود و شده حتی دقایقی را از دست داده‌ام. امروز وسط کلاس آواز نزدیک بود گریه کنم. این افکار رهایم نمی‌کردند و تمرکز کردن برایم دست‌نیافتنی‌ترین اتفاق دنیا بود. ایکاش بتوانم صدای مادر و پدرم را درون ذهنم خفه کنم.