آدم‌ها را دوست ندارم. آدم‌ها بدجنس هستند و از عمد حرف‌هایی می‌زنند تا تو را برنجانند. آدم‌ها را دوست ندارم، به خصوص آدم‌های چاق را. طوری از آدم کینه به‌دل دارند که انگار من وِرد و جادو بلد هستم و چربی‌های نداشته‌ام را به آن‌ها اضافه کرده‌ام و خودم را لاغر نگه‌داشته‌ام. آدم‌ها را دوست ندارم، حتی لاغرها را. همان مردهایی که راست‌راست کنارت راه می‌روند و می‌گویند «مردا که اصلا به دخترای لاغر نگاه نمی‌کنن.» و من با اینکه شاخِ گوزن روی سرم ظاهر می‌شود، در سکوت به راه رفتنم ادامه می‌دهم. آدم‌ها دوست‌داشتنی نیستند. آدم‌ها همه‌چیز را خراب می‌کنند. آه از آدم‌ها.