دنیا جای زیبا‌تری‌ست وقتی دلیل شق‌شدن باشیم.


پ.ن: دومی. قبلی؛ حداقل