هیچ چیزی یک روزی به کار شما نمی‌آید! اما به محض اینکه تکه‌ کاغذ سیاهی که سال‌ها بدون استفاده در کمدتان بوده را دور بندازید، فردای همان روز حتی ناسا به آن تکه کاغذ سیاه برای پرتاب موشک جدیدش به فضا احتیاج پیدا خواهد کرد.