از یک جایی به بعد، روز به روز پخته‌تر شدم. و حالا که فکر می‌کنم از روزی که موهایم را کوتاه کردم، غمگین‌تر شدم. خیلی غمگین‌تر. البته به هیچ عنوان قصد ندارم که سگ سیاه افسردگی را به کوتاهی موهایم ربط بدهم، ولی فلش‌بک می‌زنم و می‌بینم که سیاهی بر من چیره شد و بعد [صدای قیچی آرایشگر.] فیلم زندگی‌ام با موسیقی متنِ برگزیده‌ام از جلوی چشمانم می‌گذرد و من دنبال جوابی برای چراهای بی‌پایان زندگی‌ام می‌گردم...

 

 


دریافت