ما تعدادی دیوانه هستیم که دور هم زندگی می‌کنیم و از انواع بیماری‌های روانی رنج می‌بریم. «رنج» می‌بریم؟ مگر از بیماری‌های روانی می‌شود چیز دیگری هم برد؟! ما همگی دیوانه‌ایم و این موضوعی نیست که بتوانید انکارش کنید. آدم‌های نسل‌های قبل که سر تا پا اصل بودند و به هرحال به هر طریقی هم که شده خودِ اصل‌شان را تحمل کردند، هیولاهایی بودند بی‌بدیل. حالا تصور کنید از این نسلِ همه‌جا عملی و پروتزی و بوتاکسی چه چیزی بیرون خواهد آمد! نسلی که حتی بینی طبیعی خودش را هم نمی‌تواند تحمل کند. والدین فردا. چه بر سر فرزندانشان خواهد آمد!؟ احتمالا همگی دیوانه‌تر و سبک‌مغزتر از ما!!