اگر الان کسی وارد اتاقم شود و دلیل هق‌هق‌هایم را بپرسد، میگویم نمی‌دانم. چون واقعا نمی‌دانم. جلوی سرازیر شدن این اشک ها را هم نمی‌توانم بگیرم. غم رشد کرده و بزرگ شده. حالا دیگر مرا توان مبارزه با او نیست.


پ.ن: و دیالوگ محشر Hannah، از سریال 13Reasons Why، من باب یکی از دلایلش برای خودکشی؛

 ".Some of you cared. None of you cared enough"