صبح چشمانم را باز کردم و دیدم جوراب‌های زمستانی‌ام کنار بالشتم هستند. مثل صبح دیروز و مثل صبح پریروز. اما این‌بار مطمئن هستم که نصف شب از گرما بیدار نشده‌ام و جوراب‌هایم را درنیاورده‌ام. چون حداقل باید یکی از این 3 مورد را یادم می‌بود. به علاوه اینکه دیشب خیلی سردم بودم. قبلا پیش آمده بود که صبح بیدار می‌شدم و می‌دیدم که فقط یک لنگه جوراب به پا دارم. نمی‌دانم شب‌ها چه اتفاقی می‌افتد. یعنی چه کسی علاقه دارد که جوراب آدم‌های در خواب را از پایشان دربیاورد، آن هم نه برای دزدیدن، بلکه فقط کنار بالشتشان بگذارد!!؟