از روزی که از تهران برگشته‌ام احساس خستگی می‌کنم. اولش خیال می‌کردم که بابت خواب ناکافی تعطیلات باشد. جهت ریکاوری، 2 جلسه به باشگاه نرفتم تا بدنم به حالت عادی برگردد. فایده‌ای نداشت. نگرانیِ سابقم پررنگ‌تر شد. نکند که دوره‌ی جدیدی از افسردگی در راه باشد؟ من از این کرختی‌ها و از آن دنیای سیاه‌رنگ فراری‌ام! نمی‌خواهم که آن روزها و احساسات کُشنده‌اش تکرار شوند...


پ.ن1: ممنون از 4404 نگاهی که به بخش ریبلاگ داشته‌اید.

پ.ن2: سومین.
- ببینم قبلی رو؟
اینجا؛ یه پیاله ماست لطفا