بیش از 20 موضوع را یادداشت کرده‌ام تا درباره‌ی آن‌ها بنویسم. اما می‌دانید؟ غذا نباید از دهن بیفتد. آدم باید کنار خیابان بنشیند و همچون گرسنگان، گوشی یا لپ‌تاپش را بردارد و هرچه را که دید یا که حس کرد، تایپ کند -یا مثلا خودکار و دفترچه بردارد و یادداشت کند- و مغزش را برای همیشه از دست آن افکار رها کند که بعدها نشوند آینه‌ی دق!